Spildevandsplan for Rebild Kommune

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Rebild Kommune.

 

Gældende spildevandsplan kan findes på Rebild Kommunes hjemmeside.

 

Link til Rebild Kommunes gældende spildevandsplan