Spildevandsplan 2018 - 2029

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Rebild Kommune. Spildevandsplanen blev endelig vedtaget på byrådsmødet den 20. december 2018.

Spildevandsplan 2018 - 2029 fastsætter rammerne for fremtidig afledning og rensning af spildevand for Rebild Kommune.

Spildevandsplan 2018 - 2029 indarbejder Rebild Kommunes tidligere Spildevandsplan 2014 - 2017 og tilhørende tillæg. De tilhørende tillæg for områder, som endnu ikke er anlagt er vedhæftet som bilag, da der i de enkelte tillæg er vigtige oplysninger og rettigheder for eksempel i forhold til ekspropriation.

 

Spildevandsplanen kan ses på Rebild Kommunes hjemmeside.