Spildevand

Rebild Vand & Spildevand A/S ejer og driver det offentlige spildevandssystem i Rebild Kommune. Det offentlige spildevandssystem består af ledningsanlæg, bassiner, pumpestationer samt renseanlæg.
 

Ledningsanlæg

Der findes i alt ca. 550 km kloakledninger, som afleder spildevand fra ca. 9.000 ejendomme i kommunen.

Ledningsanlægget er forbundet med pumpestationer, således at spildevandet kan transporteres til selskabets renseanlæg.

Forsyningsområderne består af separatkloakerede områder (én ledning til regnvand og én ledning til spildevand), fælleskloakerede områder (spildevand og regnvand i én ledning) samt spildevandskloakerede områder (én ledning til spildevand). I de separatkloakerede områder ledes regnvandet gennem bassiner inden udledning til vandløb. I de spildevandskloakerede områder bortskaffes regnvand på egen grund.
 

Renseanlæg

Rebild Vand & Spildevand A/S ejer og driver 10 renseanlæg beliggende i og omkring Haverslev, Hellum, Korup, Nørager, Oplev, Stenild og St. Binderup. Renseanlæggene behandler ca. 400.000 m3 spildevand årligt.

Desuden transporteres der årligt ca. 1.200.000 m3 spildevand til behandling på Aalborg Forsyning, Kloak A/S´s renseanlæg. Centraliseringen af spildevandsrensningen forventes udvidet for at opnå yderligere effektivisering på området.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger