FAQ Spildevand

Jeg har en mistanke om rotter i kloakken. Hvad gør jeg?

Anmeldelser om rotter skal ske til Rebild Kommune via Rebild Kommunens hjemmeside.
 

Rendestensbrønden er stoppet. Hvem skal jeg kontakte?

Alle henvendelser vedrørende vejafvanding skal rettes til Rebild Kommune.
 

Min kloak er stoppet. Hvem kan hjælpe mig?

Opstår der problemer med at aflede vand fra din ejendom, er det vigtigt først at undersøge, hvor problemet er opstået.
Rebild Vand & Spildevand vil derfor bede dig om, at undersøge din skelbrønd inden du ringer til os. Hvis skelbrønden er tør, er problemet på egen grund, og du skal selv sørge for at få det løst. Er der derimod vand i skelbrønden, tyder det på, at der er et problem i den offentlige del af systemet, og forsyningen skal kontaktes.
 

Kan jeg få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for regnvand ved afledning af regnvand på egen grund?

Nej - det er ikke muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand, hvis man afleder regnvand på egen grund.
 

Hvor kan jeg finder tegninger over kloakken på min egen grund?

Oplysninger om kloak på egen grund, kan findes i kommunens digitale byggesager under offentlig adgang, eller ved at rette henvendelse til Rebild Kommune.

 

Link til Rebild Kommunes digitale byggesager.
 

Kan jeg få tilladelse til at installere en køkkenkværn?

Nej - Rebild Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 6. september 2011 vedtaget en principbeslutning om, at der ikke kan meddeles tilladelse til at installere køkkenkværne i husstande og virksomheder i Rebild Kommune.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger