Forsikringsanmeldelse i forbindelse med skade på din ejendom

Hvis uheldet er ude og der sker skade på din ejendom i forbindelse med kloakarbejder i offentlig vej eller ved uforudsete driftshændelser, skal skaden anmeldes til forsikringen.

Hvad skal du gøre

Kontakt dit forsikringsselskab for anmeldelse af skaden.

Hvorfor egen forsikring

Det er dit forsikringsselskab, der opgør skaden og bistår ved udbedring af den - samt eventuelt rejser krav overfor os eller entreprenør.

Hvis din forsikring ikke dækker skaden

Kontakt os og/eller entreprenør for anmeldelse af krav.
Indsend dokumentation i form af billeder og beskrivelse af skaden.
Indhent overslag for udbedring af skaden.

Bemærk venligst, at Rebild Forsyning i rollen som bygherre - generelt - ikke hæfter for eventuelle ansvarspådragende fejl eller forsømmelser udvist under rutinemæssigt anlægsarbejde ved selvstændigt udførende entreprenør. Dette er årsagen til, at du skal henvende dig via dit eget forsikringsselskab.

Værd at vide

Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel – skyldreglen – står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden for hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må den skadelidte selv bære tabet. 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger