Ansvarsfordeling for kloak

Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg foretages af Rebild Vand & Spildevand A/S og grundejeren. Hvem der har ansvaret for kloakken afhænger af om ledningen ligger indenfor eller udenfor ejendommens skel eller skelbrønd på følgende måde:

  • Grundejers ansvar er kloak indenfor skel eller skelbrønd.
  • Forsyningens ansvar er kloak fra skel eller skelbrønd ud til hovedledningen i vejen.

Når kloakken er tilstoppet, er det nemt for grundejeren at afgøre om tilstopningen ligger i den private eller forsyningens del af kloakken. Hvis skelbrønden er fyldt med vand, er kloakken tilstoppet i den offentlige del af kloakken.

Oplysninger om kloak på egen grund, kan findes i kommunens digitale byggesager under offentlig adgang, eller ved at rette henvendelse til Rebild Kommune.
 

Rendestensbrønden

Alle henvendelser vedrørende vejafvanding og tilstopning af rendestensbrønde skal rettes til Rebild Kommune.