Ansvarsfordeling for kloak

Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg foretages af Rebild Vand & Spildevand A/S og grundejeren. Hvem der har ansvaret for kloakken afhænger af om ledningen ligger indenfor eller udenfor ejendommens skel eller skelbrønd på følgende måde:

  • Grundejers ansvar er kloak indenfor skel eller skelbrønd.
  • Forsyningens ansvar er kloak fra skel eller skelbrønd ud til hovedledningen i vejen.

Når kloakken er tilstoppet, er det nemt for grundejeren at afgøre om tilstopningen ligger i den private eller forsyningens del af kloakken. Hvis skelbrønden er fyldt med vand, er kloakken tilstoppet i den offentlige del af kloakken.

Oplysninger om kloak på egen grund, kan findes i kommunens digitale byggesager under offentlig adgang, eller ved at rette henvendelse til Rebild Kommune.

 

Link til Rebild Kommunes digitale byggesager

Adgang til skelbrønde

For at sikre nem og hurtig adgang til skelbrøndene, skal dækslerne, som ofte befinder sig tæt ved skellet, altid være synlige. Der må derfor ikke lægges fliser, anlægges græsplæne eller sættes planter ovenpå dækslerne til skelbrøndene.

 

Er skelbrøndsdækslerne skjulte, er det grundejers pligt at grave dem fri, hvis forsyningen har behov for at komme til skelbrøndene.

Rendestensbrønden

Alle henvendelser vedrørende vejafvanding og tilstopning af rendestensbrønde skal rettes til Rebild Kommune.

 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger