Ansvarsfordeling for kloak

Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg foretages af Rebild Vand & Spildevand A/S og grundejeren. Hvem der har ansvaret for kloakken afhænger af om ledningen ligger indenfor eller udenfor ejendommens skel eller skelbrønd på følgende måde:

  • Grundejers ansvar er kloak indenfor skel eller skelbrønd.
  • Forsyningens ansvar er kloak fra skel eller skelbrønd ud til hovedledningen i vejen.

Når kloakken er tilstoppet, er det nemt for grundejeren at afgøre om tilstopningen ligger i den private eller forsyningens del af kloakken. Hvis skelbrønden er fyldt med vand, er kloakken tilstoppet i den offentlige del af kloakken.

Oplysninger om kloak på egen grund, kan findes i kommunens digitale byggesager under offentlig adgang, eller ved at rette henvendelse til Rebild Kommune.

 

Link til Rebild Kommunes digitale byggesager
 

Rendestensbrønden

Alle henvendelser vedrørende vejafvanding og tilstopning af rendestensbrønde skal rettes til Rebild Kommune.