Aflevering af septisk slam og vand fra samletanke

Rebild Vand & Spildevand A/S har kun mulighed for at modtage vand fra samletanke og slam fra septiktanke på Nørager Renseanlæg. Der er også mulighed for at aflevere ovennævnte i Aalborg, som følge af samarbejdsaftalen mellem Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S. Aalborg Forsyning, Kloak A/S, skal dog kontaktes for aftale.

Det er forbudt blot at komme indholdet fra septiktanke og samletanke i brønde.

Aflevering på Nørager Renseanlæg skal ske efter aftale på tlf. 41 78 74 70.

Regning sendes til den afleverende entreprenør ca. månedsvis.

 

 

Takster for aflevering af septisk slam og vand fra samletanke (ekskl. moms)

Ikke afvandet septisk slam pr. m3   165,00 kr
Vand fra samletanke pr. m3   15,00 kr