Betalingsvedtægt

I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S, den 27. oktober 2015, vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet forsynings spildevandsanlæg, eller på anden måde tilknyttet Rebild Vand & Spildevand A/S.

Rebild Byråd har godkendt betalingsvedtægten den 18. februar 2016.

Vedtægten er gældende fra den 1. oktober 2015 - dog er de nye grænseværdier i særbidragsreglerne (afsnit 3.3) først gældende fra 1. januar 2016.

Tidligere betalingsvedtægt fra 1. januar 2014 med efterfølgende tillæg ophæves hermed.

Link til betalingsvedtægten for Rebild Vand & Spildevand A/S

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger