FAQ Forbrugsafgifter

Kan regningen på forbrugsafgifter sendes direkte til en lejer?

Nej - Rebild Forsyning sender altid regningen på forbrugsafgifter til ejeren af en fast ejendommen, da det alene er ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, renovation, skorstensfejergebyr m.v.

 

Jeg skal flytte. Hvilke oplysninger skal I have?

For at vi kan lave en flytteafregning på dine forbrugsafgifter, skal du bl.a. oplyse

  • Ejerskiftedato
  • Vandmåleraflæsning
  • Forbrugsstedets adresse
  • Fraflytters adresse

Der vil blive opkrævet et flytteafregningsgebyr i henhold til Rebild Forsynings takster.

 

Vi sender flytteafregningen, når ejerskiftet er tinglyst.

 

Elektronisk flytteformular findes under Selvbetjening.
 

Hvordan modtager jeg mine regninger?

Er du tilmeldt betalingsservice, får du tilsendt dine opkrævninger enten sammen med den betalingsoversigt, som du modtager fra dit pengeinstitut eller via mail fra Rebild Forsyning.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du tilsendt din opkrævninger via Post Danmark eller via mail fra Rebild Forsyning.

Du kan også finde din regninger på vores Selvbetjening.
 

Hvor skal jeg henvende mig vedrørende renovation?

Spørgsmål og ændringer vedrørende renovationsordningen rettes til Nordværk I/S på tlf. 98 15 65 66 eller mail rebild@nordvaerk.dk 

Rebild Forsyning varetager opgaven med opkrævning af renovationsgebyrerne for Rebild Kommune. Henvendelser vedrørende regningen skal derfor ske til Rebild Forsyning på telefon 41 78 74 70.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger