Forbrugsafgifter

Rebild Forsyning varetager opgaven med opkrævning af følgende forbrugsafgifter:

 • Vandafledningsbidrag
 • Vandafgifter for Sejlstrup Vandværk
 • Statsafgifter på vand og spildevand
 • Renovationsgebyrer
 • Skorstensfejergebyr
 • Vandafgifter for de vandværker, som vi har indgået aftale med
 • Kontingent for de grundejerforeninger, som vi har indgået aftale med

Du kan indberette aflæsninger og se dine regninger og dit forbrug på vores Selvbetjening.
 

Ejer eller Lejer

Rebild Forsyning sender altid regningen på forbrugsafgifter til ejeren af en fast ejendommen, da det alene er ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, renovation, skorstensfejergebyr m.v.

 

Renovation

Ændringer og spørgsmål vedrørende ordningen skal rettes til Nordværk I/S på telefon 98 15 65 66.
 

Skorstensfejning

Spørgsmål vedrørende skorstensfejergebyret skal rettes til skorstensfejeren.

For det tidligere Støvring Kommune samt områderne i og omkring Haverslev, Mejlby, Kgs. Tisted, St. Binderup og Nørager skal henvendelse ske til Skorstensfejer Sunds på telefon 98 35 14 83.

For det tidligere Skørping Kommune samt områderne i og omkring Stenild, Rørbæk, Ravnkilde og Ladelund skal henvendelse ske til Skorstensfejer Kai Møller Hansen på telefon 98 39 23 02.
 

Betaling

Forbrugsafgifter opkræves to gange årligt. Afregning for sidste års forbrug samt 1. acontorate fremsendes i februar med betalingsfrist den 10. marts.

2. acontorate fremsendes i august med betalingsfrist 10. september.

Er du tilmeldt betalingsservice, får du tilsendt dine opkrævninger enten sammen med den betalingsoversigt, som du modtager fra dit pengeinstitut eller via mail fra Rebild Forsyning.

Ved udsendelse af papirregning opkræves et gebyr i henhold til gældende takstblad.

Hvis du tilmelder dig betalingsservice, bliver dine regninger betalt til tiden og du undgår at skulle betale rykkergebyr. Tilmeld Betalingsservice.

Overskrides betalingsfristen beregnes rente med den til enhver tid gældende morarente - samt et rykkergebyr pr. rykkerskrivelse i henhold til gældende takstblad. Rykkergebyret og renter opkræves sammen med rykkeren.
 

Modtag regningen på mail

Hvis du ønsker at modtage din regning på mail, skal du tilmelde dig på vores Selvbetjening under Notifikationer. Du er selv ansvarlig for at holde din mailadresse opdateret på vores Selvbetjening - det kan vi desværre ikke hjælpe med.

 

Ejerskifte

Husk at meddele ejerskifte til Rebild Forsyning enten på Selvbetjening under Mit Ejerskifte, via mail forsyning@rebildforsyning.dk eller på telefon 41 78 74 70.

Følgende oplysninger er nødvendige, for at vi kan lave en flytteafregning:

 • Ejerskiftedato
 • Vandmåleraflæsning
 • Forbrugsstedets adresse
 • Fraflytters nye adresse

Vi sender flytteafregningen, når ejerskiftet er tinglyst.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger