Takster 2021 - Alle takster er inkl. moms 

Spildevandsanlæg

   
Kloak - Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag standard
Mulighed for afledning af regn- og spildevand
64.750,24  kr
Spildevandstilslutning
Mulighed for afledning af spildevand alene
60 % af standardtilslutningen  
     
Kloak - Forbrugsafgifter
Fast bidrag pr. spildevandsstik 780,60  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - privat 37,85  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 1 - erhverv
Forbrug til og med 500 m3 pr. år pr ejendom
37,85  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 2 - erhverv
Forbrug over 500 m3 og til og med 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
30,28  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 3 - erhverv
Forbrug over 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
15,14  kr
Bidrag for tømning af septiktank 725,00  kr
Filterskyllevand/kølevand m.m. til regnvandssystem   15% af vandafledningsbidrag (trin 1)
     
     

Vandforsyning - Sejlstrup Vandværk 

   
Sejlstrup Vandværk - Tilslutningsbidrag

Enfamilieshus, Sommerhus

38.410,00  kr
Mindre landbrug med besætning 57.643,00  kr
Institutioner, større landbrug og erhverv i øvrigt:    
Skønnet forbrug  500 m3 til 1.000 m3 76.820,00  kr
Skønnet forbrug 1.001 m3 til 2.500 m3 153.530,00  kr
Skønnet forbrug 2.501 m3 til 5.000 m3 230.578,00  kr
     
Sejlstrup Vandværk - Forbrugsafgifter
Fast årlig afgift 1.060,00  kr
Forbrug pr. m3 11,50  kr
Statsafgift pr. m3 i januar 2021 7,73  kr
Statsafgift pr. m3 fra 1. februar 2021 7,96  kr

Grundvandsbeskyttelse i Rebild Kommune pr. m3 (Vandsamarbejde)

1,63  kr
     
     

Renovation (opkræves for Rebild Kommune)

 
Årlige dagrenovationstakster (tømning hver uge)
70 l 1.201,00  kr
140 l 1.333,00  kr
240 l 1.546,00  kr
300 l 2.134,00  kr
400 l 3.090,00  kr
660 l 3.736,00  kr
770 l 4.089,00  kr
Nedgravet affaldsløsning - 3 m3 19.858,00  kr
Nedgravet affaldsløsning - 5 m3 25.028,00  kr
For fritidshuse er taksten det halve    
     
Årlige dagrenovationstakster (tømning hver 2. uge)
70 l 681,00  kr
140 l 742.00  kr
240 l 842,00  kr
300 l 1.132,00  kr
400 l 1.908,00  kr
660 l 2.215,00  kr
770 l 2.384,00  kr
Nedgravet affaldsløsning - 3 m3 10.503,00  kr
Nedgravet affaldsløsning - 5 m3 12.957,00  kr
For fritidshuse er taksten det halve    
     
Renovation - Øvrige årlige takster
Ombytning af container - pr. gang 220,00  kr
Storskrald 148,00  kr
Genbrugscontainer 542,00  kr
Miljøkasse 34,00  kr
Genbrugsplads 1.058,00  kr
Glas og flasker - kuber 34,00  kr
     
     

Øvrige ydelser

   
Administrative gebyrer
Flytteafregningsgebyr 135,00  kr
Rykkergebyr betalingspåmindelse (1. rykker) 100,00  kr
Rykkergebyr 2. rykker 100,00  kr
Gebyr for udsendelse af papirregning, pr. stk. 37,50  kr
Gebyr for manglende måleraflæsning, pr. stk.
(Rebild Forsyning skønner årsaflæsningen)
125,00  kr
Renter Opkræves iht. renteloven