Takster 2024 - Alle takster er inkl. moms 

Spildevandsanlæg

   
Kloak - Tilslutningsbidrag

Standardtilslutning pr. boligenhed samt pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme.
Mulighed for afledning af regn- og spildevand

78.390,00  kr
Spildevandstilslutning
Mulighed for afledning af spildevand alene
60 % af standardtilslutningen
     
Kloak - Forbrugsafgifter
Fast bidrag pr. spildevandsstik 940,00  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - privat 52,50  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 1 - erhverv
Forbrug til og med 500 m3 pr. år pr ejendom
52,50  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 2 - erhverv
Forbrug over 500 m3 og til og med 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
42,00  kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 3 - erhverv
Forbrug over 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
21,00  kr
Bidrag for tømning af septiktank 725,00  kr
Filterskyllevand/kølevand m.m. til regnvandssystem   15% af vandafledningsbidrag (trin 1)
     
     

Vandforsyning - Sejlstrup Vandværk 

   
Sejlstrup Vandværk - Tilslutningsbidrag

Enfamilieshus, Sommerhus

38.410,00  kr
Mindre landbrug med besætning 57.643,00  kr
Institutioner, større landbrug og erhverv i øvrigt:    
Skønnet forbrug  500 m3 til 1.000 m3 76.820,00  kr
Skønnet forbrug 1.001 m3 til 2.500 m3 153.530,00  kr
Skønnet forbrug 2.501 m3 til 5.000 m3 230.578,00  kr
     
Sejlstrup Vandværk - Forbrugsafgifter
Fast årlig afgift 1.060,00  kr
Forbrug pr. m3 11,50  kr
Statsafgift pr. m3  7,96  kr

Grundvandsbeskyttelse i Rebild Kommune pr. m3 (Vandsamarbejde)

1,63  kr
     
     

Renovation

 

 
Opkræves for Rebild Kommune - se takster på www.rebild.dk
     
     

Øvrige ydelser

   
Administrative gebyrer
Flytteafregningsgebyr 135,00  kr
Rykkergebyr betalingspåmindelse (1. rykker) 100,00  kr
Rykkergebyr 2. rykker 100,00  kr
Gebyr for udsendelse af papirregning, pr. stk. 37,50  kr
Gebyr for manglende måleraflæsning, pr. stk.
(Rebild Forsyning skønner årsaflæsningen)
125,00  kr
Renter Opkræves iht. renteloven

 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger