Takster 2019 - Alle takster er inkl. moms 

Spildevandsanlæg

   
Kloak - Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag standard
Mulighed for afledning af regn- og spildevand
63.600,75 kr
Spildevandstilslutning
Mulighed for afledning af spildevand alene
60 % af standardtilslutningen  
     
Kloak - Forbrugsafgifter
Fast bidrag pr. spildevandsstik 752,06 kr
Vandafledningsbidrag pr m3 - privat 33,73 kr
Vandafledningsbidrag pr m3 - trin 1 - erhverv
Forbrug til og med 500 m3 pr. år pr ejendom
33,73 kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 2 - erhverv
Forbrug over 500 og til og med 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
26,98 kr
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 3 - erhverv
Forbrug over 20.000 m3 pr. år pr. ejendom
13,49 kr
Bidrag for tømning af septiktank 725,00 kr
Filterskyllevand/kølevand m.m. til regnvandssystem   15% af vandafledningsbidrag (trin 1)  
     
     

Vandforsyning - Sejlstrup Vandværk 

   
Sejlstrup Vandværk - Tilslutningsbidrag
Enfamilieshus, Sommerhus 38.410,00 kr
Mindre landbrug med besætning 57.643,00 kr
Institutioner, større landbrug og erhverv i øvrigt:    
Skønnet forbrug  500 -1.000 m3 76.820,00 kr
Skønnet forbrug 1.001 - 2.500 m3 153.530,00 kr
Skønnet forbrug 2.501 - 5.000 m3 230.578,00 kr
     
Sejlstrup Vandværk - Forbrugsafgifter
Fast årlig afgift 1060,00 kr
Forbrug pr. m3 11,50 kr
Statsafgift pr. m3 7,73 kr
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,24 kr
     
     

Renovation (opkræves for Rebild Kommune)

 
Årlige dagrenovationstakster (tømning hver uge)
70 l 1.082,00 kr
140 l 1.330,00 kr
240 l 1.708,00 kr
300 l 2.359,00 kr
400 l 2.860,00 kr
660 l 3.928,00 kr
770 l 4.453,00 kr
Nedgravet affaldsløsning - 3 m3 22.347,00 kr
Nedgravet affaldsløsning - 5 m3 30.744,00 kr
For fritidshuse er taksten det halve    
     
Årlige dagrenovationstakster (tømning hver 2. uge)
70 l 581,00 kr
140 l 743.00 kr
240 l 988,00 kr
300 l 1.346,00 kr
400 l 1.652,00 kr
600 l 2.329,00 kr
800 l 2.652,00 kr
Nedgravet affaldsløsning - 3 m3 12.828,00 kr
Nedgravet affaldsløsning - 5 m3 18.128,00 kr
For fritidshuse er taksten det halve    
     
Renovation - Øvrige årlige takster
Ombytning af container - pr. gang 220,00 kr
Storskrald 128,00 kr
Genbrugscontainer 461,00 kr
Miljøkasse 32,00 kr
Genbrugsplads 962,00 kr
Glas og flasker - kuber 32,00 kr
     
Årligt erhvervsgebyr (ekskl. moms)
Administrationsgebyr 394,00 kr
     
     

Øvrige ydelser

   
Administrative gebyrer
Flytteafregningsgebyr 135,00 kr
Rykkergebyr betalingspåmindelse (1. rykker) 100,00 kr
Rykkergebyr 2. rykker 100,00 kr
Gebyr for manuel udbetaling
(hvis cpr.nr. ikke oplyses, så det kan ske udbetaling til NemKonto)
125,00 kr
Gebyr for udsendelse af papirregning, pr. stk. 37,50 kr
Gebyr for manglende måleraflæsning, pr. stk.
(Rebild Forsyning skønner årsaflæsningen)
125,00 kr
Renter Opkræves iht. renteloven  
     
Gebyrer vedr. opkrævning af kontingent for grundejerforeninger (ekskl. moms)
 Administrationsgebyr pr. grund 25,72 kr
 Oprettelse af ubebygget grund 75,00 kr