Opkrævning af kontingent for grundejerforeninger

Rebild Forsyning tilbyder at opkræve kontingent for grundejerforeninger via forbrugsafgifterne på følgende vilkår:

  • Årligt administrationsgebyr på kr. 25,00 pr. grund ekskl. moms (2016-takst). Gebyret indeks-reguleres en gang årligt.
  • Engangsgebyr på kr. 75,00 ekskl. moms for oprettelse af ubebyggede grunde.
  • Opkrævningen af kontingent sammen med opkrævning af forbrugsafgifter 2 gange årligt med forfald henholdsvis den 10. marts og 10. september.
  • Udsendelse af 2 rykkerskrivelser i henhold til forsyningens rykkerprocedure. Efter forfald på 2. rykkerskrivelse overtager grundejerforeningen ansvaret for manglende betalinger.
  • Afregning med grundejerforeningen 2 gange årligt.

Såfremt det har interesse, så kontakt os for fremsendelse af et aftaleudkast.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger