Separatkloakering

I de kommende år gennemfører Rebild Forsyning separatkloakering og opgradering af kloakkerne mange steder for at begrænse forureningen af vandløb og oversvømmelser samt for at effektivisere driften af vores kloaksystem og renseanlæg.

Du kan få mere information om separatkloakering i vores video nedenfor.
 

Grundejerens forpligtelser

For at vi får den fulde effekt af de store investeringer, der laves i forbindelse med separatkloakeringen, er det vigtigt, at du som grundejer er opmærksom på følgende, når der gennemføres separatkloakering i dit område:

  • Følg den information som Rebild Kommune og Rebild Forsyning sender ud, og efterkom de anbefalinger og krav, der er i informationen.
  • Udfør separatkloakeringen på din grund, så du deler dit vand op i to ledningssystemer – et til regnvand og et spildevand. De to ledningssystemer tilsluttes de to skelbrønde, som Rebild Forsyning etablerer på din grund. Placering af brøndene aftales med dig.
  • Kloaksepareringen på din grund og tilslutning til Rebild Forsynings separate kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.
  • Udgifter forbundet med kloakarbejde på egen grund skal du selv afholde.
  • Ansøg Rebild Kommune om tilladelse til at udføre det kloakarbejde, som du laver på egen grund.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger