Mission / Vision

Vi har siden etableringen i 2010 løbende arbejdet med udviklingen af Rebild Forsyning, bl.a. gennem to udviklingsforløb i henholdsvis 2010 og 2014. Udgangspunktet har været vores mission.

På baggrund af missionen har vi gennem SWOT-analyser arbejdet med en identificering af vores styrker, svagheder, muligheder og trusler for derigennem at opstille nogle topprioriteter for arbejdet med en vision for Rebild Forsyning.

Til realisering af visionen udvalgte vi i 2010 5 strategiske mål der beskrev de handleplaner der skulle til, for at nå i mål. I 2014 revurderede vi de 5 strategiske mål.
 

Mission

Rebild Vand & Spildevand A/S sikrer vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugeren.
 

Vision

Rebild Forsyning vil være en attraktiv og professionel servicevirksomhed med fokus på effektivitet og sikkerhed i forhold til kunder, medarbejdere, samfund og miljø.
 

Strategiske mål

  • En stærk organisation
  • Service i top
  • Effektivisering
  • Kompetencer 
  • Attraktiv arbejdsplads