Benchmarking

Ifølge Vandsektorloven skal vandselskaber foretage procesorienteret benchmarking. Benchmarking er et meget udbredt og succesfuldt værktøj til at finde effektiviseringer. 
 
Til det formål, har Rebild Vand & Spildevand A/S valgt at benytte DANVA Benchmarking, som opfylder Vandsektorens krav.

DANVA Benchmarking er vandsektorens eget benchmarkingsystem. Systemet kan bruges på et overordnet niveau samtidig med, at det giver mulighed for at udføre individuel, detaljeret benchmarking. I DANVA Benchmarking sammenlignes selskaberne på tværs, hvilket gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.

Ifølge bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren skal resultat af procesbenchmarkingen offentliggøres årligt på vandselskabets hjemmeside, som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer.

For at opfylde dette krav, har vi valgt at offentliggøre rapporten Vand i tal.

 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger