Bestyrelsen

Bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S består af 5 medlemmer udpeget af Rebild Byråd samt 2 forbrugervalgte repræsentanter.
 

Formand: Peter Hansen  
Næstformand: Hans Peter Nissen-Petersen (Forbrugervalgt)
Bestyrelsesmedlem: Jeanette Sagan  
Bestyrelsesmedlem: Lars Hørsman  
Bestyrelsesmedlem: Ole Frederiksen  
Bestyrelsesmedlem: Tommy Degn  
Bestyrelsesmedlem: Jesper Frisgaard Pedersen (Forbrugervalgt)


Referater

Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på vores hjemmeside.

Det skal bemærkes, at bilagene ikke er tilgængelige på hjemmesiden.