Bestyrelsen

Bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S består af 5 medlemmer udpeget af Rebild Byråd samt 2 forbrugervalgte repræsentanter.
 

Formand: Leon Sebbelin  
Næstformand: Jesper Frisgaard Pedersen (Forbrugervalgt)
Bestyrelsesmedlem: Lene Schmidt Aalestrup  
Bestyrelsesmedlem: Henriette Frølund Lyngberg  
Bestyrelsesmedlem: Lars Hørsman  
Bestyrelsesmedlem: Flemming Larsen  
Bestyrelsesmedlem: Sune Lieknins Neve (Forbrugervalgt)


Referater

Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på vores hjemmeside.

Det skal bemærkes, at bilagene ikke er tilgængelige på hjemmesiden.