Lovmæssig baggrund

Forbrugervalget gennemføres med hjemmel i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber og med dertilhørende ændringer til bekendtgørelsen.

 

Ifølge bekendtgørelsen får forbrugerne direkte indflydelse på bestyrelsessammensætningen i alle selskaber, som enten leverer drikkevand eller renser spildevand.

 

Reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S er fastsat i selskabets valgregulativ, som er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vedtægter.