Opbevaring og videregivelse

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Rebild & Spildevand A/S's forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år. Vi kan opbevare forbrugsoplysninger i længere tid af hensyn til statistiske formål. Oplysningerne bliver i den forbindelse anvendt i anonymiserede form.

 

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Rebild Vand & Spildevand A/S. Undtagelsen er disse:

 

Den registreredes repræsentant
Vi videregiver personlige oplysninger til ejendomsmæglere, advokater, revisorer eller anden repræsentant, der er berettiget til at handle på vegne af den registrerede.

 

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der foretager databehandling for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 

Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til statslige instanser, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Rebild Vand & Spildevand A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed og tekniske problemer.

Vi kan dele anonymiserede oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med statistikker og benchmarking.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger