Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine persondata, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles.
 • Ret til at gøre indsigelse mod at behandling af oplysninger finder sted (hvis indsigelsen er berettiget, må behandlingen ikke fortsætte)
 • Ret til at få urigtige eller vildledende personoplysninger rettet eller slettet.
 • Ret til at få begrænset behandling af personoplysninger i visse situationer.
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet i forhold til de tidsfrister som er angivet i afsnittet "Opbevaring og videregivelse af data".
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke.
 • Ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Rebild Vand & Spildevand A/S.

 

Vi kan afvise anmodninger

 • der påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller forretningshemmeligheder,
 • der er urimeligt gentagende,
 • der kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, f.eks. at udvikle et nyt system eller væsentlig ændring af en eksisterende praksis, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller forretningshemmeligheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til ovennævnte, skal du udfylde formularen til indsigt og aflevere den til Rebild Vand & Spildevand A/S ved enten personlig henvendelse, mail eller post.

 

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. Hvis anmodningen er kompliceret, kan vi forlænge svarfristen med yderligere to måneder. I disse tilfælde vil du senest en måned efter, at vi har modtaget anmodningen, blive gjort opmærksom på den forlængede sagsbehandlingstid og begrundelsen herfor, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Afviser vi en anmodning, skal vi underrette om dette straks og senest en måned efter at vi har modtaget anmodningen.

 

For at sikre, at data udleveres til den registrerede, hvorpå der er søgt indsigt, vil Rebild Vand & Spildevand A/S fremsende data i papirformat til den registreredes adresse.

 

Klageret

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Rebild Vand & Spildevand A/S behandling af dine personoplysninger.

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger