Formål og retsgrundlag

Hvilke data behandler vi

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Målernummer og kundenummer
  • Forbrugsdata, oplysning om renovationstømning og -afgifter, statsafgifter, skorstensfejergebyrer og evt. grundejerforeningskontingent.

Vi modtager oplysningerne fra dig eller anden part eksempelvis ejendomsmægler eller advokat, når du køber en ejendom i Rebild Kommune. Vi modtager desuden oplysninger fra Rebild Kommune, private vandværker og skorstensfejere samt de grundejerforeninger, som vi har indgået aftale med om opkrævning.

 

Formålet med vores behandling

  • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
  • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftaler med vandværker, skorstensfejere og grundejerforeninger, og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
  • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Rebild Forsyning.
  • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer.

Retsgrundlag

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.

 

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Vores retsgrundlag i persondataforordningen for behandling af dine oplysninger er:

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

 

Optimering af drift og forsyningssikkerhed
Persondataforordningens artikel 6, litra e og f.

 

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger