Vandanalyser for Sejlstrup Vandværk

Rebild Forsyning foretager de lovpligtige analyser af drikkevandet på Sejlstrup Vandværk. Kontrol af vandkvaliteten udføres i henhold til de gældende retningslinjer og bekendtgørelser.

 

Antallet af prøver afhænger af hvor store mængder vand der produceres pr. år.

 

Der udtages prøver til vandanalyser af råvandet fra boringen, afgangsvandet fra vandværket samt vandet i ledningsnettet.

 

For at se analyseresultater for Sejlstrup Vandværk, henviser vi til den nationale boringsdatabase Jupiter