Kontrol af drikkevand
- forstå analyserapporten

På Sejlstrup Vandværk udføres der kontrol på råvandet (boring), afgangvandet fra vandværket og ledningsnettet.  

Til højre kan du søge hjælp til at forstå udvalgte parametre angivet på analyserapporten.

For en udvidet forklaring henviser vi til Guide - Kvalitetskrav til drikkevand.
 

<!--@ParagraphImageText-->