Sejlstrup Vandværk

Sejlstrup Vandværk ejes af Rebild Vand & Spildevand A/S. Vandforsyningen leverer vand til Sejlstrup by og omegn. Vandværket er beliggende på Aspvej 2, Sejlstrup, 9520 Skørping.

Sejlstrup Vandværk blev etableret i 1992, og forsyner 32 forbrugere. Boringen er etableret i 71 m’s dybde. Sejlstrup Vandværk har tilladelse til at indvinde 4.200 m3 vand årligt.

De øvrige vandværker i Rebild Kommune er private vandværker. Henvendelse hertil skal ske direkte til det pågældende vandværk.