Undersøgelser i Stenild - registrering og helhedsplanlægning

Som forberedelse for afledning af spildevand til Mariagerfjord Renseanlæg, er vi nu i gang med at registrere kloakforholdene i Stenild. Det gør vi ved at spule og TV-inspicere kloakkerne – herefter vil en landinspektør fortage opmåling af brønde mv., så vi dermed kan få et godt billede af, hvordan vores kloakledninger ligger.

 

Kloaksystemet i Stenild er af varierende alder, hvor det ældste fællessystem bestående af ca. 1,5 km ledning er fra 1960’erne og 1970’erne. Den separatkloakerede del er fra 1990’erne og består af et tostrenget kloaksystem med 1 ledning til regnvand og 1 til spildevand med en samlet længde på ca. 6 km.

 

Vi skal bruge overblikket over kloakkerne, så vi kan planlægge, hvordan den sidste del af Stenild kan blive separatkloakeret og så vi kan reparere/udskifte evt. dårlige ledninger. Målet er, at Stenild Renseanlæg skal nedlægges og vandet fra Stenild vil efterfølgende vil blive pumpet til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund. Dette er et led i vores mål om en mere centraliseret spildevandsrensning.

 

Arbejdet med registrering vil strække sig over en længere periode og er derfor delt op i flere etaper.

 

Vi forventer at starte med spuling, TV-inspektion og opmåling i udgangen af august 2020.

 

Efterhånden som vi når frem, vil der komme yderligere information, i form af spulesedler, som fortæller dig, hvad du selv kan gøre for at mindske eventuelle gener i forbindelse med spuling i kloakken.

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger