Separatkloakering i Nørager

Rebild Forsyning gennemfører separatkloakering af Torsvang i Nørager. Anlægsarbejdet forventes opstartet primo 2023. Tidspunkt for opstart vil dog afhænge af vejret samt godkendelse af myndighedsansøgninger.

 

Hvilket område er omfattet

  • Nøragervej - vist med rødt
  • Torsvang - vist med blåt
  • Regnvandsbassin - vist med grønt


 

Yderligere information

Der udføres et fælles projekt mellem Rebild Forsyning (kloak), AN Energi (fjernvarme), Nørager Vandværk (vand) og Rebild Kommune (vej).


Borgere på Torsvang indkaldes til orienteringsmøde primo 2023, hvor ledningsejere og entreprenør er repræsenteret. På mødet gennemgås, hvordan forsyningsledningerne bliver ført ind på privat matrikel. Derudover vil der være en orientering om tidsplan og adgangsforhold.


Forud for orienteringsmødet udsendes der en lodsejeraftale fra Rebild Forsyning, hvori der skal laves aftale om stikplacering til kloak. Der vil være mulighed for at komme med spørgsmål til kloaktilslutning til orienteringsmødet.

 

Kontakt

Rebild Forsyning: Anne Godiksen Jensen, agj@rebildforsyning.dk, tlf: 30 73 78 11

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger