Kloakarbejde på Hobrovej 92-117 i Støvring

Rebild Vand & Spildevand gennemfører 2. etape af kloakarbejdet i forbindelse med det nye regnvandsbassin på Hobrovej 122-130 i Støvring. Kloakarbejdet omfatter udskiftning af kloakrør i Hobrovej mellem nr. 92 og 117.

 

Projektet udføres for at forbedre regnvandshåndteringen fra ca. 20 ha af Grangårdsvej og Bavnebakkekvarteret, hvor regnvandet herfra udledes uden forsinkelse og rensning til Mastrup Bæk i dag. Med det nye ledningstrace vil regnvand fra en stor del af Grangårdsvej og Bavnebakkekvarteret blive ført til det nye bassin på Hobrovej 122-130. Dette vil medføre en forbedring af vandkvaliteten i Mastrup Bæk, da langt mere regnvand bliver forsinket og renset inden det ledes ud i bækken.


Foruden regnvandshåndteringen er afvandingen af en kommende bebyggelse af Kr. Østergårdsvej 1 ligeledes tænk ind i indeværende projekt, hvormed Hobrovej ikke bliver spærret igen, når Kr. Østergårdsvej 1 skal tilsluttes kloaknettet.

 

 

Hvilket område er omfattet

Anlægsarbejdet udføres i området omkring Hobrovej 92-117.

 

Adgangsforhold

Arbejdet er efter nytår genoptaget på Hobrovej nord for Kirkevej, da det i samarbejde med entreprenøren blev vurderet som den bedste løsning. Det forventes at arbejdet vil pågå i yderligere 4 måneder til slut april, dog kan det forventede sluttidspunkt ændres på baggrund af vejrforhold og evt. uforudsete forhindringer.

 

Adgangen til Støvring Kirke forgår fra syd.

 

Der vil i perioden være adgang for gående og cyklister. Der vil så vidt muligt være mulighed for beboer kørsel, men det skal forventes at der ikke kan opretholdes kørende adgang til ejendommene til en hver tid.

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt at foregå i perioden 14. November 2022 til forventeligt slut april 2023. Arbejdet planlægges og udføres med henblik på at spærre Hobrovej mindst muligt.

 

Kontakt

Entreprenør: HMC Byg & Anlæg A/S.
Bygherre/tilsyn: Rebild Vand & Spildevand A/S, Jacob Juul Johansen, tlf. 30 73 78 12

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger