Spuleseddel

Spulesedlen skal udfyldes og anvendes, hvis du er blevet bestilt til at spule i vores ledninger. På sedlen må du max. skrive 2 datoer – tager opgaven længere tid end forventet, skal der udfyldes og omdeles spulesedler på ny.

 

Sedlerne skal omdeles mindst 2 dage forinden forventet spuling.

 

Download sedlen og udfyld disse felter:

  • Ugenummer
  • Dato for, hvornår der bliver spulet – max. 2 datoer
  • Firmanavn og telefonnummer

Download spuleseddel