Ansøgning om brug af Entreprenørkortet fra Rebild Vand & Spildevand A/S

Undertegnede Entreprenørfirma med anførte kontaktperson ansøger hermed om mulighed for at kunne tilgå Rebild Vand & Spildevand A/S's ledningsdata via Entreprenørkortet under følgende forudsætninger:

  • Forsyningens ledningsdata er udelukkende til intern brug i forbindelse med opgaver, der skal udføres for Rebild Vand & Spildevand A/S, og erstatter ikke pligten til at indhente ledningsoplysninger via LER.
  • Forsyningens ledningsdata må ikke udleveres til hverken borgere, virksomheder eller øvrige interessenter, da viden om datakvalitet samt viden om igangværende og planlagte projekter udelukkende ligger hos Rebild Vand & Spildevand A/S.
  • Har borgere, virksomheder eller øvrige interessenter brug for forsyningens ledningsdata, skal I henvise til os.

Hvis der er flere ansatte i samme virksomhed, som ønsker adgang til vores ledningsdata, skal der udfyldes en formular for hver person, da adgangen er personlig. Loginoplysninger må ikke videregives til andre.

 

Såfremt ovennævnte forudsætninger ikke opfyldes, ser vi os nødsaget til at lukke for adgangen til vores data.

 

Udfyld nedenstående formular eller send PDF-ansøgningen til os på forsyning@rebildforsyning.dk

 

PDF-Ansøgning om brug af Entreprenørkortet fra Rebild Vand & Spildevand A/S

 

 

Læs persondatapolitikken her (åbner i et nyt vindue)