Vagttelefon

Vi overvåger den overordnede del af kloaksystemet døgnet rundt.

Overvågningen sker ved hjælp af målinger og alarmer til vores elektroniske overvågningssystem. Ved unormale hændelser giver det vores driftpersonale mulighed for at vurdere situationen, og for at beslutte hvordan afhjælpningen bedst kan finde sted.

Opstår der alligevel driftproblemer på kloaksystemet eller driftsproblemer knyttet til Sejlstrup Vandværk, kan vagttelefonen benyttes.