318
0
https://rebildforsyning.dk/default.aspx?id=367
Du er logget ind i selvbetjening

Aflæs måler

Her nedenfor kan du indtaste din måleraflæsning.

 

Hvis din vandmåler er blevet skiftet siden sidste aflæsning, skal du kontrollere, om målernummeret på din vandmåler er det samme, som vi har registreret nedenfor.

 

Hvis ikke, skal du registrere dit målerskift på formularen Målerskift, som du finder i menuen til venstre.

 

BEMÆRK -  Et målerskift kan først ses på selvbetjeningen, når vi har registreret det manuelt i vores opkrævningssystem.

 

 

/default.aspx?ID=360
/default.aspx?ID=361
[input]