Refusion ved vandspild

Hvis du har haft et ledningsbrud, har du mulighed for at søge om refusion af vandafledningsbidraget.

Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandet må ikke være tilledt kloakken.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, samt bilag 1 eller 2 og sende det til Rebild Forsyning, Østre Alle 6, 9530 Støvring, eller forsyning@rebildforsyning.dk

Ansøgningsskema