Kun 3 ting i dit lokum

Dit toilet eller din vask er ikke en skraldespand. Derfor er der stor forskel på, hvad der skal i afløbet og hvad der skal i skraldespanden.

 

Alt hvad du kommer i afløbet, bliver transporteret via kloaksystemet til renseanlægget. Kloaksystemet og renseanlægget er bygget til at transportere og rense spildevand – ikke til at bortskaffe af affald.

 

Fedt, olie, madrester, klude, bleer, vatpinde mv. kan stoppe kloaksystemet, så du og din nabo ikke kan komme af med spildevandet. Det betyder, at vi skal foretage ekstra spulinger af kloaksystemet, og omkostningen hertil er du i sidste ende selv med til at betale.

 

Miljøfarlige stoffer som medicinrester, maling, opløsningsmidler mv. skal altid afleveres i den røde miljøkasse, på apoteket eller genbrugsplads. Kommer du miljøfarlige stoffer i kloaksystemet, kan de ende i vores åer og søer, hvor de skader fisk og planter.