Investeringsplan 2019-2028

Investeringsplanen 2020-2029 er godkendt på bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019.

Investeringsplan 2020-2029

Der tages forbehold for investeringsplanen, idet dele heraf ikke er omfattet af Rebild Kommunes gældende spildevandsplan.