Investeringsplan

Investeringsplanen 2021 til 2030 er godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020.

Investeringsplan 2021 til 2030

Der tages forbehold for investeringsplanen, idet dele heraf ikke er omfattet af Rebild Kommunes gældende spildevandsplan.