Separatkloakering i Bælum - Etape 5

I perioden 2015-2021 gennemfører Rebild Forsyning separatkloakering i Bælum.

Etape 5 af separatkloakeringen udføres i 2019.

Separatkloakeringen medfører, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin ledning. Der er mange fordele ved separatkloakeringen, f.eks. mindre overløb af spildevand til vandløb, mindre risiko for oversvømmelse i bygninger m.v. samt driftsøkonomiske besparelser.

Som led i separatkloakeringen skal grundejere også separatkloakere på egen grund og tilslutte hhv. regnvandsledning og spildevandsledning på grunden til de to skelbrønde, som Rebild Forsyning efter nærmere aftale med grundejeren placerer på grunden. De berørte grundejere får information om, hvad de skal foretage sig.

 

Hvilke gader er omfattet

  • Del af Stationsvej
  • Nygade
  • Kløvervej
  • Snerlevej
  • Del af Havrevej
  • Del af Østre Skovvej
  • Del af Østergade
  • Del af Dragsgaardsvej
  • Del af Højvangsvej


Adgangsforhold

I anlægsperioden kan der forekomme gener for trafikanterne. Der vil blive opsat skiltning til afvikling af trafikken.

Trafikanterne opfordres til at vise hensyn til hinanden og de udførende.
 

Forventet tidsplan

Arbejdet er planlagt til at blive udført i perioden fra uge 25 til uge 50.
 

Yderligere information

Rebild Forsyning vil løbende informere om projektet bl.a. på Rebild Forsynings hjemmeside og facebookside, i den lokale avis, samt ved husstandsomdelt information til de grundejere, der direkte er berørt af projektet i 2019.

 

Annonce Rold Skov Bladet uge 24

 

Kontakt

Bygherre: Rebild Forsyning v/Michael Glerup Jørgensen, tlf.: 41 78 74 71

Rådgiver/tilsynsførende : Envidan v/ Mads Kappel Jensen, tlf.: 27 28 68 51
Entreprenør: A/S Mortensen & Nymark