Separatkloakering i Bælum - Lindevej og Østre Skovvej

Rebild Forsyning gennemfører i første halvår 2021 separatkloakering på Lindevej og på den sydlige del af Østre Skovvej i Bælum.

 

Separatkloakeringen medfører, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin ledning. Der er mange fordele ved separatkloakeringen, f.eks. mindre overløb af spildevand til vandløb, mindre risiko for oversvømmelse i bygninger m.v. samt driftsøkonomiske besparelser.

 

Som led i separatkloakeringen skal grundejere også separatkloakere på egen grund og tilslutte hhv. regnvandsledning og spildevandsledning på grunden til de to skelbrønde, som Rebild Forsyning efter nærmere aftale med grundejeren placerer på grunden. De berørte grundejere får information om, hvad de skal foretage sig.

 

Hvilke gader er omfattet

  • Lindevej
  • Østre Skovvej nr. 21, 23, 26, 42 og 44

Adgangsforhold

I anlægsperioden kan der forekomme gener for trafikanterne. Der vil blive opsat skiltning til afvikling af trafikken. Der er etableret parkeringsmulighed for berørte borgere i siden af Østre Skovvej ved indkørsel til Bælum Sønderskov. 
Lindevej er åbnet midlertidig ud mod Østre Skovvej. 
 
Trafikanterne opfordres til at vise hensyn til hinanden og de udførende.
 
Projektet deles i to etaper.
  • Første etape er Lindevej fra Stationsvej til Østre Skovvej. 
  • Anden etape er Østre Skovvej fra Lindevej mod syd. Der vil i perioder være nødvendigt at parkere ved indkørsel til Bælum Sønderskov og gå resten af vejen.

Forventet tidsplan

Arbejdet er planlagt til at blive udført i perioden fra uge 2 til uge 27.

 

Yderligere information

Rebild Forsyning vil løbende informere om projektet på Rebild Forsynings hjemmeside, samt ved husstandsomdelt information til de grundejere, der direkte er berørt af projektet.

 

Kontakt

Bygherre: Rebild Forsyning v/Michael Glerup Jørgensen, tlf.: 41 78 74 71

Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S