Kloakarbejde på Hobrovej 117-125 i Støvring

Rebild Forsyning gennemfører kloakarbejde i forbindelse med den nye Klepholmvej i Støvring. Kloakarbejdet omfatter udskiftning af kloakrør i Hobrovej mellem nr. 117 og 125 samt etablering af et nyt regnvandsbassin på Hobrovej nr. 122, 128 og 130.

 

Det nye regnvandsbassin vil medføre en forbedring af vandkvaliteten i Mastrup Bæk, da langt mere regnvand bliver forsinket og renset inden det ledes ud i bækken.

 

Kloakarbejde Hobrovej 117_125

 

Hvilket område er omfattet

Anlægsarbejdet udføres i området omkring Hobrovej 117-125.

Adgangsforhold

Hobrovej vil være spærret i perioden fra 19. oktober til foreløbigt 18 december. Der vil i perioden være adgang for gående og cyklister. Der vil så vidt muligt være mulighed for beboer kørsel, men det skal forventes at der ikke kan opretholdes kørende adgang til ejendommene til en hver tid.

 

Der vil være adgang til F24 i hele anlægsperioden.

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt at foregå i perioden 19. oktober 2020 – 26. februar 2021.

Yderligere oplysninger

Oversigt over spærring og omkørsel

Kontakt

Entreprenør: HMC Byg & Anlæg A/S, Frank Bjørnsgaard Pedersen, tlf. 41 30 69 93.
Bygherre/tilsyn: Rebild Vand & Spildevand A/S, Jacob Juul Johansen, tlf. 30 73 78 12