Byggemodning Rådyret Etape 2 i Støvring

Rebild Forsyning gennemfører nu kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen af et nyt boligområde på Rådyret i Støvring. Kloakarbejdet udføres i samarbejde med en privat byggemodner, som varetager den øvrige del af byggemodningen, herunder anlæg af veje, vejbelysning, vand m.v.

 

Hvilket område er omfattet

Byggemodningen og dermed kloakarbejdet udføres på et landbrugsareal beliggende øst for Rådyret. Adgang til byggemodningen foregår fra Rådyret i områdets sydlige del.


Byggemodningsområdet er vist på nedenstående kort.

 

 

 

Adgangsforhold

I forbindelse med kloakarbejdet forventes der ingen trafikale gener, da anlægsarbejdet udføres på et ubebygget areal. Dog vil der forekomme kørsel med byggematerialer til og fra området via Rådyret.


Der vil forekomme gener for trafikanterne i forbindelse med den øvrige del af byggemodningen, da der skal anlægges vej ind til området fra syd. Denne del af byggemodningen varetages af Gunnar Nielsen A/S og foregår sideløbende med kloakarbejdet. Der vil blive opsat skiltning til afvikling af trafikken. 

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt at foregå i perioden 9. marts – 26. juni 2020.

 

Kontakt

Tilsyn: NIRAS, Mogens Nielsen, tlf. 96 30 65 60 eller 21 41 83 49
Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S, Mogens Jensen, tlf. 22 24 92 60.
Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S, Anne Godiksen Jensen, tlf. 30 73 78 11