Byggemodning Amtoften i Haverslev

Rebild Vand & Spildevand A/S gennemfører kloakarbejde i forbindelse med byggemodningen af et nyt boligområde på Amtoften i Haverslev. Kloakarbejdet udføres i samarbejde med Rebild Kommune, som varetager den øvrige del af byggemodningen, herunder anlæg af veje, vejbelysning, vand m.v.

Hvilket område er omfattet

Kloakarbejdet udføres på et areal beliggende øst for Strandvejen og Haverslev Skole. Området får adgangsvej via Strandvejen. Byggemodningsområdet er vist på nedenstående kort.

 

 

Adgangsforhold

I forbindelse med kloakarbejdet bliver Strandvejen afspærret for gennemkørende trafik fra mandag i uge 47. Der henvises til omkørsel via Haverslevvej og Kragelundsvej. Det forventes, at vejen bliver lukket op igen i løbet af uge 48.

Der opretholdes mulighed for, at bløde trafikanter kan passere afspærringen. 

 

Kontakt

Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S, Thomas Brøste, tlf. 28 29 10 46.

Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S, Anne Godiksen Jensen, tlf. 30 73 78 11