Aftaler med 26 vandværker

Det glæder os, at vi indtil nu har indgået aftaler med 26 vandværker om udveksling af måleroplysninger.

 

Bælum Vandværk

Vi har indgået en aftale med Bælum Vandværk om, at det er os det skal indhente årsaflæsningen 2016. Kunderne på Bælum Vandværk har derfor modtaget et aflæsningskort fra os. Kunderne skal kun indberette til os og ikke til vandværket.

 

Øvrige vandværker

Kunderne på de vandværker, hvor vi desværre ikke har indgået aftale, har også modtaget et aflæsningskort fra os. Disse kunder skal både indberette til vandværket og til os.

 

Ifølge §7b i loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal ejeren af en ejendom afgive oplysninger om vandforbruget samt oplysninger om eventuelle målerskifter, således vi kan afregne vandafledningsbidraget korrekt. Hvis ikke vi modtager oplysningerne, vil vi fastsætte et skønnet forbrug.

Aflæsningen af vanduret for 2016 og oplysninger om målerskifte skal være os i hænde senest 5. januar 2017.

Hvis du allerede har afleveret aflæsningen til dit vandværk, kan du blot aflevere samme aflæsningstal til os.

Aflæsningen kan indberettes elektronisk her INDBERET AFLÆSNING.

Oplysninger om målerskift kan indberettes her MÅLERSKIFT.
 
Kunder under følgende vandværker har modtaget et aflæsningskort, og skal selv aflevere oplysninger direkte til os og til vandværket:

 

Bradsted Vandværk
Haverslev Vandværk
Horsens Vandværk
Korup Vandværk
Mejlby Vandværk
Nørager Vandværk
Ravnkilde Vandværk
Rebild Vandværk
Skørping Vandværk
Terndrup Vandværk
Aarestrup Vandvær