Kloakarbejde på Hobrovej 92-117 i Støvring

Rebild Vand & Spildevand gennemfører 2. etape af kloakarbejdet i forbindelse med det nye regnvandsbassin på Hobrovej 122-130 i Støvring. Kloakarbejdet omfatter udskiftning af kloakrør i Hobrovej mellem nr. 92 og 117.

 

Afvanding af en kommende bebyggelse af Kr. Østergårdsvej 1 er ligeledes tænk ind i indeværende projekt.


Det nye ledningstrace vil føre regnvand fra Bavnebakkekvarteret til det nye bassin på Hobrovej 122-130. Dette vil medføre en forbedring af vandkvaliteten i Mastrup Bæk, da langt mere regnvand bliver forsinket og renset inden det ledes ud i bækken.

 

 

Hvilket område er omfattet

Anlægsarbejdet udføres i området omkring Hobrovej 92-117.

Adgangsforhold

Hobrovej vil være spærret i perioden fra 14. november til foreløbigt 23. december 2022. Efter nytår forventes det at arbejdet vil pågå i yderligere 4 måneder, dog vil opstarten kunne udskydes til marts måned afhængig af vejret. Information herom vil komme efter nytår.


Der vil i perioden være adgang for gående og cyklister. Der vil så vidt muligt være mulighed for beboer-kørsel, men det skal forventes, at der ikke kan opretholdes kørende adgang til ejendommene til en hver tid.

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt at foregå i perioden 14. november 2022 til 23. juni 2023, men med mulighed for vinterpause i januar, februar og marts 2023.

Kontakt

Entreprenør: HMC Byg & Anlæg A/S.
Bygherre/tilsyn: Rebild Vand & Spildevand A/S, Jacob Juul Johansen, tlf. 30 73 78 12