Film

Vi har fået udarbejdet en film der bl.a. fortæller om grundejernes forpligtigelser i forbindelse med separatkloakering, samt hvilke gener en manglende separering hos de enkelte grundejere kan have for naboer og miljøet.

Filmen kan ses her.