Status for kloakprojektet i Bælum

Kloakprojektet er nu i gang i Nørregade, og arbejdet her afsluttes omkring 1. august.

 

For de andre vejstrækninger har entreprenøren udarbejdet en opdateret tidsplan, som er vist nedenfor.

 

Nørregade: Afsluttes i uge 31

Støberivej/Sandtoften: uge 34-42

Savværksvej: uge 32-33 afhængig af løsning med fjernvarme

Skovhusevej: uge 32-42

Afslutning: uge 43-44

 

I takt med at kloakarbejdet udføres på de enkelte veje, vil hver ejendom forinden få besøg af Rebild Forsyning for, at der kan laves aftale om placering af skelbrønde på den enkelte ejendom.


Du kan læse mere om projektet her, og hvis du har spørgsmål til projektet, kan følgende kontaktes:


Tilsynsførende uge 30-44: COWI, Heidi Ina Madsen, tlf. 60 88 22 72
Tilsynsførende uge 28 og 29: COWI, Thomas Remmer, tlf. 24 46 43 05
Rebild Forsyning: Lars Mikkelsen, tlf. 41 78 74 70