Årsafregning 2017

I uge 8 udsender vi årsafregning for forbrugsafgifter 2017 samt 1. acontorate for 2018.

 

Årsafregningen samt 1. acontorate udsendes enten via PBS, e-mail eller post.

 

Årsafregning samt 1. acontorate skal indbetales senest den 12. marts 2018.
2. acontorate 2018 udsendes i august med betaling senest den 10. september 2018.

Det er muligt at tilmelde dine regninger fra Rebild Forsyning til  .

Dine regninger vil herefter blive betalt til tiden, og du undgår dumme rykkergebyrer.
 

Hvad opkræves?

Rebild Forsyning opkræver følgende forbrugsafgifter:

  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafgifter for Sejlstrup Vandværk
  • Vandafgift for Bælum, Solbjerg Stationsby og Rebild Skovhuse Vandværker
  • Statsafgifter på vand og spildevand
  • Renovationsgebyrer
  • Skorstensfejergebyr
  • Kontingent for de grundejerforeninger, som vi har indgået aftale med

Spørgsmål vedrørende renovation skal rettes til Rebild Kommune, tlf.nr. 99 88 99 88.

 

Spørgsmål vedrørende gebyr for skorstensfejning skal rettes til din skorstensfejer.

 

Afregnes der ikke statsafgift efter måler og ønskes det fremover, skal du rette henvendelse til Rebild Forsyning.

 

Har du i øvrigt spørgsmål til regningen, kan du kontakte Bettina B. Larsen tlf.nr. 41 78 74 75 eller Henriette Kjær tlf.nr. 41 78 74 73.