Status for kloakprojektet i Bælum

I de kommende uger afsluttes 3. etape af kloakprojektet i Bælum. Tidsplanen for resten af året er:

  • I uge 48 udlægges der asfalt på Østergade, Torvet og Østre Skovvej.
  • I uge 48/49 bliver der lavet 3 stiktilslutninger for de ejendomme, som afleder til Banestien, og lidt kloakarbejde i Stationsvej.
  • I uge 50 udlægges der asfalt på en kort strækning af Stationsvej og byggepladsen ryddes op.
  • I uge 51 er der projektaflevering.

I 2018 fortsætter vi med 4. etape af separatkloakeringen. Der vil senere blive informeret generelt om arbejdet. Endvidere vil de grundejere, der direkte er berørt af 4. etape få orienteringsbrev fra Rebild Kommune.