Refusion ved vandspild

Hvis du har haft et ledningsbrud har du mulighed for at søge om refusion af vandafledningsbidrag/spildevandsafgiften.

Der skal være tale om et brud på en skjult installation og vandet må ikke være tilledt kloakken.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, samt bilag 1 eller 2 og sende det til Rebild Forsyning, Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping, eller forsyning@rebildforsyning.dk

Ansøgningsskema