Forbrugsafgifter

Rebild Forsyning varetager opgaven med opkrævning af følgende forbrugsafgifter:
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafgifter for Sejlstrup Vandværk
  • Statsafgifter på vand og spildevand
  • Renovationsgebyrer
  • Skorstensfejergebyr
Du kan indberette aflæsninger og se dine regninger og dit forbrug på Selvbetjening.

Henvendelser vedrørende regninger skal ske til Rebild Forsyning på telefon 4178 7475 eller 4178 7473.


Renovation
Eventuelle spørgsmål og ændringer vedrørende ordningen rettes til Rebild Kommune på telefon 9988 9988.


Skorstensfejning
Eventuelle spørgsmål vedr. gebyret rettes til skorstensfejeren.

For det tidligere Støvring Kommune samt områderne i og omkring Haverslev, Mejlby, Kgs. Tisted, St. Binderup og Nørager skal henvendelse ske til Skorstensfejer Sunds på telefon 9835 1483.

For det tidligere Skørping Kommune samt områderne i og omkring Stenild, Rørbæk, Ravnkilde og Ladelund skal henvendelse ske til Skorstensfejer Kai Møller Hansen på telefon 9839 2302.


Betaling
Forbrugsafgifter opkræves to gange årligt. Afregning for sidste års forbrug samt 1. acontorate fremsendes i februar med betalingsfrist den 10. marts.

2. acontorate fremsendes i august med betalingsfrist 10. september.

Er du tilmeldt betalingsservice (PBS), får du tilsendt dine opkrævninger sammen med den betalingsoversigt, som du modtager fra dit pengeinstitut.

Overskrides betalingsfristen beregnes rente med den til enhver tid gældende morarente - samt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Rykkergebyret og renter opkræves sammen med rykkeren.


Ejerskifte
Husk at meddele ejerskifte til Rebild Forsyning enten via hjemmesiden www.rebildforsyning.dk, via mail forsyning@rebildforsyning.dk eller på telefon 4178 7475 eller 4178 7473.

Følgende oplysninger er nødvendige, for at vi kan lave en flytteafregning:
  • Ejerskiftedato
  • Vandmåleraflæsning
  • Forbrugsstedets adresse
  • CPR-nummer på ny ejer
Der vil blive opkrævet et flytteafregningsgebyr i henhold til takstblad.

HUSK at afmelde PBS-opkrævning ved ejerskifte.