Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet?

Hvem sidder i bestyrelsen i dag?

5 medlemmer udpeget at Rebild Byråd og 2 forbrugervalgte medlemmer. Se mere om bestyrelsen her.

 

Hvor ofte mødes bestyrelsen?

Cirka 6 gange om året i omkring 3 timer, eventuelt suppleret med ekskursioner og længere temamøder.

 

Hvad er honorarat for at være bestyrelsesmedlem?

I dag får bestyrelsesmedlemmerne 12.500 kr. årligt for deres indsats, mens formanden får 50.000 kr.

 

Hvad er bestyrelsens opgaver?

Bestyrelsen har ansvaret for strategi og økonomi i en virksomhed med 14 ansatte og en omsætning i størrelsesordenen 40 mio. kr. Det er også bestyrelsen, virksomhedens direktør refererer til.

 

Må et bestyrelsemedlem pleje særinteresser?

Bestyrelsen træffer beslutning med betydning mange år frem for både borgere, erhvervsliv, institutioner og miljøet i Rebild Kommune. Derfor arbejder bestyrelsen med langsigtede mål, og skal hele tiden have selskabets og fællesskabets bedste for øje.

 

Hvad foregår der på et bestyrelsesmøde?

Mødet er bygget op omkring en i forvejen udsendt dagsorden, som hele bestyrelsen har indflydelse på. Bestyrelsen følger jævnligt op på økonomien. Se referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

 

Hvor længe er en valgperiode?

En valgperiode er 4 år.

 

Hvilke mål arbejder bestyrelsen efter?

Målet for Rebild Vand & Spildevand A/S er at sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugeren.


Læs om ejerstrategi, vedtægter og vision for Rebild Forsyning