Kloakprojekter i 2018

I 2018 investerer vi ca. 35 mio. kr. i en række anlægs- og planlægningsprojekter for at forbedre og optimere vores kloaksystemer til gavn for forbrugerne, miljøet og arbejdsmiljøet.

 

Større projekter, der forventes gennemført i perioden 2018-2027, kan ses i vores investeringsplan.

 

Vi vil løbende orientere om de konkrete projekter under Igangværende projekter.

 

Afledning af spildevand til Mariagerfjord Vand

I 2018 arbejde r vi videre med at planlægge etableringen af nyt afskærende ledningssystem fra Vesthimmerlands Kommune og den sydvestlige del af Rebild Kommune til Mariagerfjord Vand, herunder nedlæggelse af Nørager Renseanlæg. Projektet er meget omfattende og strækker sig over flere år med indledende planlægning og aftaleindgåelse med samarbejdspartnere (Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Forsyning) samt udførelse i årene efter.

 

Separatkloakering i Bælum

I år gennemføres 4. etape af separatkloakeringen i Bælum. Separatkloakeringen af Bælum vil fortsætte med nye etaper de kommende år.

 

Byggemodninger

I 2018 gennemføres der flere byggemodninger, hvor vi etablerer kloakledninger, pumpestationer og bassiner.

 • Rådyret i Støvring (bebyggelse med ca. 95 parceller)
 • Anlægsvej i Suldrup (bebyggelse med 18 parceller)
 • Hanehøjvej i Skørping (bebyggelse med 16 parceller og 37 etageboliger eller 9 parceller).
 • Kronhjorten (bebyggelse med 48 etageboliger)
 • Veggerbyvej 31 b (boligselskab med 10 boliger)

Herudover gennemføres der evt. også andre byggemodninger, herunder Østervænget i Støvring (bebyggelse med 6 boliger), Nibevej Støvring (bebyggelse med 5 boliger), Høje Støvring (bebyggelse med ca. 20 boliger) og Krogsvej Skørping (antal boliger ukendt p.t.).

 

Pumpestationer

I 2018 er der fokus på etablering og renovering af pumpestationerne

 • Kærvej, Støvring
 • Sortebakken, Nørager
 • Solhøj, Nørager
 • Gravlev og Rold Storkro

Øvrige anlægsprojekter

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemfører vi:

 • Etablering af regnvandsbassin i Støvring og mindre kloakrenovering i Sørup.
 • Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler m.v.

Planlægningsopgaver

I 2018 vil vi arbejde med følgende planlægningsopgaver:

 • Regnvandsmagasinering i Mastrupsøerne i Støvring
 • Regnvandsmagasinering i den nordlige del af Støvring
 • Regnvandsmagasinering ved Mosevej i Skørping
 • Fortsat renovering og etablering af pumpestationer
 • Opsporing af fejlkoblinger m.v.
 • Ledningsregistrering og forbedring af ledningsdata m.v.