Kloakprojekter i 2017

I 2017 investerer vi ca. 35 mio. kr. i en række anlægs- og planlægningsprojekter for at forbedre og optimere vores kloaksystemer til gavn for forbrugerne, miljøet og arbejdsmiljøet.

 

Større projekter, der forventes gennemført i perioden 2017-2026, kan ses i vores investeringsplan.

 

Vi vil løbende orientere om de konkrete projekter under Igangværende projekter.

 

Afledning af spildevand til Mariagerfjord Vand

I 2017 arbejder vi videre med planlægningen af nedlæggelse af Nørager Renseanlæg og pumpning af spildevandet til Mariagerfjord Vand. Det er et større projekt, som kommer til at strække sig over flere år.

 

Separatkloakering i Bælum

I år gennemføres 3. etape af separatkloakeringen i Bælum. Separatkloakeringen af Bælum vil fortsætte med nye etaper de kommende år.

 

Byggemodninger

I 2017 gennemføres der flere byggemodninger, hvor vi etablerer kloakledninger, pumpestationer og bassiner.

 • Høje Støvring etape 2 (bebyggelse med 58 parceller)
 • Rådyret, Støvring (bebyggelse med op til ca. 90 parceller)
 • Østervænget, Støvring (bebyggelse med 6 parceller)
 • Jyllandsgade, Haverslev (byggemodning i erhvervsområde)

Herudover forventes der gennemført yderligere byggemodninger. Omfang og aftaler er p.t. ikke kendt.

 

Pumpestationer

I 2017 er der fokus på etablering og renovering af pumpestationerne

 • Busted
 • Hjedsbæk
 • Sørup
 • Søsvinget
 • Dollerup
 • Bredgade 67

Øvrige anlægsprojekter

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemfører vi:

 • Omlægning af kloakker ved Mastrupsøerne i Støvring
 • En mindre kloakrenovering i Jernbanegade i Støvring
 • Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af kloakstik, udskiftning af dæksler m.v.
 • Etablering af en mindre lagerbygning i Hellum

Planlægningsopgaver

I 2017 vil vi arbejde med følgende planlægningsopgaver:

 • Regnvandsforsinkelse i regnvandsbassin ved Mosevej i Skørping
 • Regnvandsforsinkelse i Mastrupsøerne i Støvring
 • Regnvandsforsinkelse i den nordlige del af Støvring
 • Masterplan for regnvandshåndtering i Støvring
 • Renovering og etablering af pumpestationer
 • Opsporing af fejltilslutninger på kloaksystemet
 • Beredskabsplanlægning
 • Optimering af digitale data af kloaksystemet
 • Klimatilpasningsplan i samarbejde med Rebild Kommune
 • Revision af gældende spildevandsplan i samarbejde med Rebild Kommune