Kloakarbejde ved Jyllandsgade i Haverslev

Rebild Forsyning gennemfører nu kloakarbejder i forbindelse med etablering af erhvervsområde ved Jyllandsgade i Haverslev.  Kloakarbejdet omfatter etablering af kloakledninger og regnvandsbassin.

 

Hvilket område er omfattet af kloakarbejdet

Kloakeringen udføres på ubebyggede landbrugsarealer - se kort.

 

 

Adgangsforhold

Adgangen til området sker fra pendlerpladsen ved rundkørslen. Kloakarbejdet vil ikke medføre trafikale gener.

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt til at foregå i perioden november - december 2017.

 

Kontakt

Bygherre: Rebild Forsyning, Lars Chr. Mikkelsen, tlf. 41 78 74 86
Tilsyn: Cowi, Lene Toft, tlf. 56 40 42 57
Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S, René Pedersen, tlf. 40 52 27 33