Erhvervsområde ved Skaarupvej i Ravnkilde

Rebild Forsyning gennemfører nu kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen af et nyt erhvervsområde i Ravnkilde. Kloakarbejdet udføres i samarbejde med byggemodneren Rebild Kommune, som varetager den øvrige del af byggemodningen, herunder anlæg af veje, vejbelysning m.v.

 

Hvilket område er omfattet af kloakarbejdet

Byggemodningen og dermed kloakarbejdet udføres på et ubebygget areal ved Skaarupvej. Adgang til byggemodningen foregår fra Skaarupvej og Skalborgvej.

 

Arbejds- og entrepriseområdet er vist på nedenstående kort.
 

 

Adgangsforhold

Der forventes som udgangspunkt ikke trafikale gener i forbindelse med gennemførelse af kloakarbejdet, idet anlægsarbejdet udføres på et ubebygget areal.

 

Dog vil der selvfølgelig være kørsel til og fra arealet via Skaarupvej og Skalborgvej med byggematerialer, jord m.v. 

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt til at foregå i perioden marts - maj 2019.

 

Kontakt

Tilsyn: Sweco, Pernelle Daugberg, tlf. 27 23 98 47.
Entreprenør: Gunnar Nielsen A/S, Rene Pedersen, tlf. 40 52 27 33.
Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S, Lars Chr. Mikkelsen, tlf. 41 78 74 86.